Att välja lyckan

Det är många genom mänsklighetens historia som har försökt sig på att förstå vad det egentligen är att vara lycklig. Det vi alla kan vara övervägande överens om är att det inte finns något tydligt svar på den frågan. Det finns inget hemligt recept som alla kan använda sig av för att nå dit man vill nå och hitta sin lycka, för varje lycka är individuell och kan inte skapas av någon annan. Även om lycka kan påminna om en annan persons lycka och även om vi kan bli lyckliga av att en annans lycka så är det fortfarande vår egen som räknas och den som vi kan påverka.

Att bli inspirerad
Det är många som vänder sig till coacher och livsrådgivare för att för hjälp med denna del av sina liv, för det är inte alldeles lätt att finna ut av vad det är som egentligen sätter upp hinder för en själv när man försöker att hitta sin lycka. Många gånger handlar det om negativa tankespiraler som är direkt svåra att göra något åt, och som inte heller är alldeles uppenbara för en själv. Därför är det en bra tanke och idé att man tar hjälp av något externt för att se på sitt liv på ett objektivt sätt, och genom det också hitta anledningarna och slutligen svaren till vad det är som behöver förändras.

Vissa av dessa coacher är också framgångsrika i sina rådgivningar, speciellt en sådan som Kaj Pollak. Han skrev en bok som handlar om mycket det vi vill fokusera på, att helt enkelt välja lyckan i varje tänkbar situation. Han menar på att det är våra val som gör att vi inte kan bli så lyckliga som vi vill vara, eftersom att vi tenderar att istället fokusera på det negativa, problemen, och därmed hamna i en tankespiral som istället för oss ner mot mörkare tankar, när vi så enkelt kunde ha valt en annan väg istället. Är ni intresserade av att läsa, eller kanske lyssna, på hans bok så finns den på Storytel .