Dags att hitta lugnet

Ett stort problem idag, som hindrar många från att faktiskt följa sina vägar till lyckan, är den vardagliga stressen som bara blir mer och mer påtaglig. Vi lever i ett samhälle som premierar att saker och ting går snabbare och snabbare och det har resulterat i att vi har ett samhälle som mer och mer förväntar sig att saker ska gå fort, och att det blir bökigt och svårt om det skulle visa sig att saker går saktare än förväntat. Det är inget som vi gärna kanske vill erkänna, men vi är också vanedjur som vänjer oss vid nya förutsättningar. Det som dock blir problemet är att vi allt mer skjuter undan det som är viktigt – att hitta lugnet i oss själva.

Tvinga dig själv till det
Många pratar om meditation idag och att det skulle vara något som tar väldigt mycket tid och känns konstigt. Men faktum är att det inte behöver vara speciellt märkligt, utan snarare så handlar det om att bara tillåta sig själv att ta en paus i stressen, som Annika Panotzki berättar om här:

Genom att bara börja göra dessa enkla övningar så är det mycket som kommer att hända i din kropp, och du tränar ditt sinne för att klara av de där stressiga tillfällena på ett bättre sätt än vad  du har gjort tidigare. Istället för att leva med andan i halsgropen så kommer du istället att kunna dra positiva fördelar ur enkel och vardaglig meditation, som till exempel:

  • Mindre antal tankar som snurrar
  • Minskad oro
  • Bättre hantering av stress
  • Positiva känslor
  • En ökad kreativitet
  • Minnet förbättras
  • Immunförsvaret blir starkare

Källa: http://www.aftonbladet.se/wellness/inrehalsa/article18015268.ab

 

 

Gör andra glada

Att vara glad och att vara lycklig är två olika saker. Visst är det så att mycket av det vi göra kan genera lyckokänslor, men dessa känslor är samtidigt något som är övergående. Som att exempelvis vinna pengar eller att titta på teve kan många gånger ge den där lyckokänslan, men så länge våra övriga basala behov är tillfredsställda så är det lyckokänslor som till slut kommer att gå över. Det finns andra delar av livet som är betydligt mycket viktigare att fokusera på för att kunna hitta den där långvariga känslan av lycka och tillfredsställelse och det kan sammanfattas i det som ligger främst i vår natur – vi är sociala varelser som behöver vara med varandra.

Saker som gör oss lyckligare
Enligt forskning så är det just den sociala biten som har väldigt stor påverkan. Ser man på dessa punkter så ingår de i nästan allt:

  • Bra och nära vänner
  • Kärleksrelationen
  • Jobbet
  • En aktiv fritid, socialt och/eller fysiskt
  • Arbeta efter meningsfulla mål
  • Jobba ideellt
  • Utföra goda gärningar

Vår lycka är med andra ord något som vi lätt kan hitta genom samspelet med andra människor i vår omgivning och det är inte så konstigt. Att spendera tid med människor som man tycker om gör att man får något i utbyte, på samma gång som man ger något tillbaka. Och som de flesta vet och känner så handlar just osjälviska och goda gärningar om att göra livet bättre för någon annan, vilket i sig ger en lyckokänsla hos den som utför den. Det blir meningsfullt och innerligt, något som verkligen berör och som har effekt, där mänskliga relationer kommer till sin rätt. Och det gör oss lyckliga.

Lycka är med andra ord något som är ett ämne som det inte finns direkta svar på, men det går fortfarande att se trender och tendenser genom forskning. Det finns exempelvis de som forskar om just mänsklig lycka och vad den kan bero på och en av dem som gör det heter Bengt Brülde, docent vid Göteborgs Universitet. Han blir intervjuad om just lycka i den här artikeln från DN.