Gör andra glada

Att vara glad och att vara lycklig är två olika saker. Visst är det så att mycket av det vi göra kan genera lyckokänslor, men dessa känslor är samtidigt något som är övergående. Som att exempelvis vinna pengar eller att titta på teve kan många gånger ge den där lyckokänslan, men så länge våra övriga basala behov är tillfredsställda så är det lyckokänslor som till slut kommer att gå över. Det finns andra delar av livet som är betydligt mycket viktigare att fokusera på för att kunna hitta den där långvariga känslan av lycka och tillfredsställelse och det kan sammanfattas i det som ligger främst i vår natur – vi är sociala varelser som behöver vara med varandra.

Saker som gör oss lyckligare
Enligt forskning så är det just den sociala biten som har väldigt stor påverkan. Ser man på dessa punkter så ingår de i nästan allt:

  • Bra och nära vänner
  • Kärleksrelationen
  • Jobbet
  • En aktiv fritid, socialt och/eller fysiskt
  • Arbeta efter meningsfulla mål
  • Jobba ideellt
  • Utföra goda gärningar

Vår lycka är med andra ord något som vi lätt kan hitta genom samspelet med andra människor i vår omgivning och det är inte så konstigt. Att spendera tid med människor som man tycker om gör att man får något i utbyte, på samma gång som man ger något tillbaka. Och som de flesta vet och känner så handlar just osjälviska och goda gärningar om att göra livet bättre för någon annan, vilket i sig ger en lyckokänsla hos den som utför den. Det blir meningsfullt och innerligt, något som verkligen berör och som har effekt, där mänskliga relationer kommer till sin rätt. Och det gör oss lyckliga.

Lycka är med andra ord något som är ett ämne som det inte finns direkta svar på, men det går fortfarande att se trender och tendenser genom forskning. Det finns exempelvis de som forskar om just mänsklig lycka och vad den kan bero på och en av dem som gör det heter Bengt Brülde, docent vid Göteborgs Universitet. Han blir intervjuad om just lycka i den här artikeln från DN.