Om sidan

Vi lever i nuet.se. Där varje dag är den viktigaste dagen i våra liv. Dagen då vi fattar alla de där beslutet, dagen då vi väljer att inte se bakåt eller bara dagen då vi väljer att stanna hemma. Oavsett så handlar nuet.se att maximera din lycka, i varje stund, varje dag. Att leva i nuet må vara en klyscha och med ett planerande och strukturerande samhälle är det svårt att släppa ner blicken från horisonten. Men vi måste. För vår egen lyckas skull och för att må så bra som möjligt så kan vi inte leva våra liv flera veckor eller månader framåt. Det är i detta nu som vi kan välja tydliga och skarpa val som gör det betydligt enklare för oss att hitta välmående snabbare och på ett ärligare sätt.

kermit shopping

Den här sidan kommer att fokusera på det som är viktigast i livet – att hitta glädjen i allt som vi gör. Visst består våra dagar av tillfällen där det är svårt att se lyckan, men så länge det görs med insikten att lycka är primärt så kommer varje jobbig del att bli lite lättare. Det naturliga är att vi gör saker och ting för att må så bra som möjligt i våra liv, men vi behöver alltid bli påminda om att det just är av just den anledningen som vi går upp på morgonen – vi vill vara lyckliga. Vi på nuet.se vill hjälpa er att hitta dit.