NUET :

VÄGEN HEM TILL DIG SJÄLV

Att vara medvetet närvarande

i nuet skapar en fantastisk potential 

för personlig utveckling.


I  min coachning arbetar vi med

din förmåga att stanna upp,

lyssna in och känna efter vad

som försiggår i ditt sinne just nu.


Det kan transformera :
- din relation med dig själv

- och med dina nära och kära 

- din förmåga att leda andra människor


Enkla verktyg kan leda dig till den förändring

du önskar.


Jag erbjuder coachning och verktyg för att öka just 

denna förmåga. Jag erbjuder även föreläsningar och 

workshop till temat.
Enskilt samtal

 

Relationen med dig själv är den viktigaste i livet.
Du kan lära dig att bemöta dina egna tankar och känslor med medvetenhet och acceptans. Det öppnar upp för helt nya möjligheter att växa som människa. Tankar och känslor om oss själva och andra flödar hela tiden i vårt medvetande. Att inse att vi finns bortom våra tankar och känslor innebär en existentiell utveckling av vår identitet.
Det skapar en nyfunnen frihet i ditt förhållningssätt att bemöta dig själv - och andra - med insikt, medkänsla och förbundenhet. I en sådan atmosfär av acceptans kan våra personliga teman komma till tals, bli sedda och läka.


Hur vi väljer att bemöta oss själva är därför en viktig nyckel till vårt psykiska välmående. 


Jag kommer att vara en engagerad coach i din process att lära dig bemöta dig själv.


Hör av dig för en gratis första konsultation: 0768-710983 eller mail.

Familjesamtal

 

Att bli en förälder och bilda familj är nog en av livets största händelser. Att bli förälder innebär en stor och ibland överväldigande förändring. Barnen har stora behov och är mästare på att utmana och uppmärksamma våra ömmasta punkter. Relationen kan sättas på prov. Våra egna anknytningsmönster från vår egen uppväxt kan vara i vägen för en bra relation med våra barn. Mycket behöver falla på plats.


Kunskapen finns inom dig, men den behöver ibland hjälp för att bli hittat. 


Jag kommer att coacha er i denna process med inlevelse och ödmjukhet. 


Hör av dig för en gratis första konsultation: 0768-710983, eller mail.


Parsamtal

 

Att leva ihop med en annan människa är en fantastisk möjlighet att utvecklas. Vi möter våra djupaste rädslor och största förväntningar när vi gör oss sårbara och nåbara i en relation. I en relation bemöter vi ofta våra egna och den andres obearbetade tanke- och känslomönster. Det krävs mod och tala-mod för att reda ut vem som bär ansvaret för våra tankar och känslor när vi t.ex. hamnar i konflikt eller när relationen låser sig. 


Det är alltid lönt att ge kärleken en ny chans att bli hittat. Vi jobbar därför tillsammans för att lära oss att se den andre bortom våra tankar och för att hitta gemensam den tillit vi behöver för att skapa trygga relationer.


Jag kommer på olika sätt hjälpa till er på denna äventyrliga process.


Hör av dig för en gratis första konsultation: 0768-710983, eller mail.

Workshop/ Föreläsning

 

Jag erbjuder workshops i mindful parenting och mindful relationship.

Jag erbjuder även föreläsningar och workshops till temat mentalisering och anknytning.


Nya kurstillfällen publiceras här.


Har du en önskan att boka mig är du välkommen att ta kontakt med mig.


Hör av dig för en gratis första konsultation: 0768-710983, eller mail.

OM MIGJag heter Yoshi Frey och brinner för det jag gör. Jag är utbildad socionom och har jobbat med föräldrar och familjer som familjebehandlare under flera år. Där insåg jag vilken transformativ kraft som kan finnas i att leda människor till medveten närvaro i nuet. Till den sinnesro man kan hitta bortom tankarnas oavbrutna brus. 


Mina klienters kompetens att relatera till sina barn, sin partner och till sig själva ökade. Ibland så förvånande att jag och klienten själva blev förundrade över vad som hade hänt. "Jag hittade mig själv" fick jag höra av en klient. Det är denna direkta upplevelse som jag vill leda mina klienter till.

FÅ EN GRATIS FÖRSTA KONSULTATION

Enskilt samtal


1 timme

Under coronatider erbjuder jag enskilda samtal via videolänk.

Hör av dig så bokar vi en tid som passar.


Intropris: de första 3ggr. 500.-/ per samtalstillfälle sedan 700.-


Parsamtal


 1 timme

Under coronatider erbjuder jag parsamtal via videolänk.

Hör av der så bokar vi en tid som passar.


Intropris: de första 3ggr. 500.-/ per samtalstillfälle sedan 700.-

Familjesamtal

 

 1 timme

Under coronatider erbjuder jag familjesamtal via videolänk.

Hör av er så bokar vi en tid som passar.


Intropris: de första 3ggr. 500.-/ per samtalstillfälle sedan 700.-